• slider

Kontakty

TwinStav, s.r.o.

Fakturačná adresa: 
TwinStav s.r.o., Kostolianska cesta 754/159, 040 01 Košice

Prevádzka, sídlo spoločnosti, korešpondenčná adresa:
TwinStav s.r.o., Kostolianska cesta 159, 040 01 Košice

twinstav@twinstav.sk
+421 (0)918 431 801

bankové spojenie: 4350 283 200/3100, CSOB a.s. IBAN: SK81 7500 0000 0040 2417 4150
IČO: 36683027
DIČ: 2022256335
IČ DPH: SK2022256335

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I., oddiel Sro, vložka 18769/V

Ing. Stanislav Uličný

riaditeľ spoločnosti
+421 (0)918 431 801
twinstav@twinstav.sk

Ing. Milan Štefanik

 

stavbyvedúci
+421 (0)907 454 889
milan.r.stefanik@gmail.com

Ing. Novotný Tomáš

 

stavbyvedúci
+421 (0)907 695 823
tomas.novotny12@gmail.com

Ing. Tomáš Kavulič

 

technik
+421 (0)917 125 585
kavulic.tomas@gmail.com

Ing. Miroslava Búziková

 

ekonómka
+421 (0)905 288 672
buzikovamiroslava@gmail.com