• slider

Kontakty

TwinStav, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: 
Kostolianská cesta 754/159, 040 01 Košice


twinstav@twinstav.sk
+421 (0)918 431 801

bankové spojenie:
č. účtu: 4350 293 200 / 3100, IBAN: SK18 3100 0000 0043 5029 3200
č. účtu: 4024 174 150 / 750, IBAN: SK81 7500 0000 0040 2417 4150

IČO: 36683027
DIČ: 2022256335, IČ DPH: SK2022256335
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I., oddiel Sro, vložka 18769/V

Ing. Stanislav Uličný

riaditeľ spoločnosti
+421 (0)918 431 801
twinstav@twinstav.sk


 
Ing. Milan Štefanik

 

stavbyvedúci
+421 (0)907 454 889
twinstav@twinstav.sk

Ing. Ľubica Jaršinská

 

rozpočtár/prípravár stavieb
+421 (0)917 125 585
lubica.jarsinska@twinstav.sk

Oľga Prokopová

 

ekonómka
+421 (0)902 722 117
ekon.prokopova@gmail.com